Spacer po Parlamencie Europejskim w Strasbourgu. Polskie akcenty. Radio Katowice, maj 2019.

Loading

Upvotes: DownVotes:
Age: 3 months     Page Views: 141
Votes / View: 0    Wilson Score: 0.44
W tym roku świętowaliśmy 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji odwiedziliśmy jedną z siedzib Parlamentu Europejskiego, która znajduje się ...