Kawa na ławę z wojewodą Jarosławem Wieczorkiem. Radio Katowice, 17.04.2018.

Loading

Upvotes: DownVotes:
Age: 3 months     Page Views: 117
Votes / View: -77    Wilson Score: 0.06
By zwalczyć smog trzeba skończyć z ubóstwem energetycznym i złą jakością paliw stałych. Trzeba zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii i zmienić ...