CZYSTE POWIETRZE

Loading

Upvotes: DownVotes:
Age: 3 months     Page Views: 18
Votes / View: 0    Wilson Score: 0.00
O szkodliwości smogu nie trzeba nikogo przekonywać. Poprawie sytuacji ma służyć program „Czyste powietrze”, z którego można pozyskać dotacje lub pożyczki ...